Skip to main content

Archives

Amino–functionalized pillar[5]arene

Amino–functionalized pillar[5]arene, (N. L. Strutt, H. Zhang, S. T. Schneebeli, J. F. Stoddart), Chem. Eur. J. 2014, 20, 10996—11004.